KONTAKT

Branislav Dostál
ceo
tel: +421904644466
Ing. Ladislav Takáč
technický riaditeľ
tel: +421949399330
office
tel: +421944141410

Sídlo spoločnosti:

Jašíkova 274/16
811 08 Bratislava

Kancelária:

Dunajská 2316/30
811 08 Bratislava

[]
1 Step 1
Previous
Next